Słubice

  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
  • Info24: Zmiana numeru konta bankowego UM Słubice - patrz "Kontakt"
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza

Szykuje się nam kolejna „Słubicko – Frankfurcka Zmiana Perspektywy”

Podobnie jak w roku ubiegłym, w maju planujemy przygotowanie akcji „Słubicko – Frankfurcka Zmiana Perspektywy”, która polega na jednodniowej wizycie u „koleżanki lub kolegi zza Odry”. Podczas wizyty w wybranej instytucji, wydziale, biurze lub u koleżanki –kolegi we Frankfurcie nad Odrą, będą mogli Państwo zapoznać się z zadaniami i kompetencjami oraz specyfiką pracy na poszczególnych stanowiskach frankfurckiej administracji.

Celem akcji jest stworzenie lub wzmocnienie podstaw do współpracy transgranicznej i realizacji wspólnych projektów. Akcja odbędzie się od 09.05 do 09.06.2018 r. i jest skierowana do pracowników administracji i innych zainteresowanych instytucji publicznych.

Prosimy, żeby osoby, które chcą wziąć udział w akcji, wysłały, do 30 marca 2018 roku, zgłoszenie na formularzu załączonym do tej informacji. Wydarzenie koordynowane będzie przez Słubicko – Frankfurckie Centrum Kooperacji, które umożliwi nawiązanie kontaktu z partnerem, ustali terminy wizyty oraz zapewni pośrednictwo językowe.

Akcja organizowana jest w ramach Działania: 1.2. „Zmiana perspektywy” w ramach realizacji projektu „Europejskie modelowe miasto współpracy transgranicznej Frankfurt nad Odrą & Słubice”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „

Autor: Beata Bielecka | 13 marca 2018Zdjęcia do wiadomości:

Wróć Drukuj

facebook google plus one