Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza

Prace na Odrze? Zapraszamy na spotkanie informacyjne

Uprzejmie informujemy, że dnia 6 czerwca 2018 r. o godz. 13.45 – 15.45 w sali nr 233 w Urzędzie Miejskim w Słubicach dla wszystkich zainteresowanych dostępny będzie punkt informacyjny dotyczący planowanej inwestycji pn.„Prace modernizacyjne na Odrze granicznej”.

Działanie to przewidziane jest do realizacji w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW). POPDOW realizowany jest przy pomocy międzynarodowych instytucji finansowych, w tym Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (nazywanego również Bankiem Światowym) oraz Banku Rozwoju Rady Europy, jak również przy wsparciu środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz budżetu państwa. Inwestorem Zadania jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W punkcie informacyjnym możliwe będzie uzyskanie informacji dotyczących Projektu, jego lokalizacji, zakresu prac inwestycyjnych, a także zapoznanie się z raportem o oddziaływaniu inwestycji na środowisko i otrzymanie informacji na temat planowanej we wrześniu 2018 konferencji informacyjno – konsultacyjnej.

Autor: Beata Bielecka | 6 czerwca 2018

Wróć Drukuj

facebook google plus one