Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza

15 lat w Unii Europejskiej. Uczciliśmy to w dwumieście!

Wspólnym spacerem po moście na Odrze, między Polską a Niemcami, władze Uniwersytetu Europejskiego Viadrina i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uczciły 18 kwietnia br., razem z przedstawicielkami dwumiasta Słubice i Frankfurt nad Odrą, przystąpienie Polski do Unii Europejskiej przed piętnastoma laty, 1 maja 2014 r.

Prezydentka Viadriny, prof. dr Julia von Blumenthal swoją radość połączyła z gorącym apelem skierowanym do poczucia odpowiedzialności każdego z nas: „To wspaniałe, że mogę dziś razem z moim polskim kolegą i przedstawicielkami Słubic i Frankfurtu świętować 15-lecie wspólnego członkostwa Polski i Niemiec w Unii Europejskiej. Jako młoda dziewczyna osobiście doświadczyłam granic w Europie i konfrontacji dwóch bloków politycznych. Naszym zadaniem jest przekazanie kolejnym pokoleniom, jak to kiedyś było. Wspólnie udało nam się bardzo wiele osiągnąć i nie możemy zakładać, że pokój i wolność są nam dane na zawsze i nie musimy się o nie starać.“

Prof. dr hab. Tadeusz Wallas, prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ds. Collegium Polonicum wspomina: „Cieszymy się, że z okazji 15-lecia przystąpienie Polski do Unii Europejskiej możemy spotkać się na moście, na którym witaliśmy wtedy akcesję Polski do jej struktur. Jeszcze przed 2004 rokiem w Collegium Polonicum realizowaliśmy projekty, które miały przygotować polskie społeczeństwo, administrację publiczną oraz szkolnictwo wyższe do członkostwa w Unii Europejskiej. Już w latach 90-tych uruchomiliśmy kształcenie w ramach studiów podyplomowych oraz studiów licencjackich i magisterskich, dzięki któremu wielu Polaków poznało unijne standardy, zanim Polska uzyskała status pełnoprawnego członka Unii Europejskiej”.

We wspólnym spacerze na most łączący Słubice i Frankfurt  wzięli udział : sekretarz Gminy Słubice Katarzyna Mintus-Trojan, w zastępstwie burmistrza Słubic, prof. dr Julia von Blumenthal, Prezydentka Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, prof. dr hab. Tadeusz Wallas, Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ds. Collegium Polonicum oraz Corinna Schubert w zastępstwie nadburmistrza Frankfurtu nad Odrą. 

Przed południem władze obu uczelni wzięły udział we wspólnym posiedzeniu i w uroczystym obiedzie w Collegium Polonicum, na który zaproszeni byli także przedstawiciele dwumiasta Frankfurtu nad Odrą i Słubic.

Z okazji jubileuszu 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej znaczenie tego historycznego wydarzenia podkreślili także włodarze dwumiasta. Mariusz Olejniczak, Burmistrz Słubic, przyznał: „15 lat Polski w Unii Europejskiej to 15 lat sukcesu. Jeszcze nigdy w swojej historii nasz kraj nie rozwijał się tak dynamicznie. Wzrost poziomu życia, modernizacja gospodarki oraz modernizacja infrastruktury (w dużej mierze dzięki europejskim funduszom strukturalnym) zbliżyły Polskę do najwyżej rozwiniętych krajów. Również Słubice, które dawniej były głęboką polską prowincją, stały się miastem kultury, nauki, miastem ludzi myślących i czujących po europejsku. Współpraca z Frankfurtem jest tego najlepszym dowodem. Jako burmistrz pewnie tego nie przeżyję, ale jako człowiek mam szansę przeżyć 50-lecie członkostwa Polski w Unii. Oby się ono ziściło!”

René Wilke, nadburmistrz Frankfurtu nad Odrą, oświadczył: „Współpraca między Uniwersytetem Europejskim Viadrina i Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza jest doskonałym przykładem tego, jak istotną wartością dodaną jest nasze wspólne życie w Unii Europejskiej. W tym kontekście także konsekwentne zaangażowanie w rozwój dwumiasta Słubice i Frankfurt nad Odrą. To właśnie długofalowe partnerstwa, jak nasze, które każdego dnia nas umacniają w realizowaniu myśli unii europejskiej – dla wspólnego dziś, jutra i pojutrza.“

Informacja: Collegium Polonicum w Słubicach

Autor: Beata Bielecka | 23 kwietnia 2019

Wróć Drukuj

facebook google plus one