Inwestycje w Sołectwach

Gmina Słubice w czerwcu 2011 roku złożyła wniosek o dofinansowanie operacji pt: ,,Moja Mała Ojczyzna – budowa terenów rekreacyjnych w 5 sołectwach Gminy Słubice”. Pragniemy poinformować, że 20 grudnia 2011r. Pan Burmistrz Tomasz Ciszewicz w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze podpisał umowę na dofinansowanie ww. projektu .

 W ramach inwestycji w sołectwach: Świecko, Rybocice, Kunice, Lisów, Nowe Biskupice, zostanie wybudowany teren rekreacyjny wraz z placem zabaw.
Harmonogram prac zakłada, że na początku stycznia nastąpi ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji natomiast przewidywany termin zakończenia zadania planowany jest na listopad 2012r.