Zarządzenie nr 327/2017 Burmistrza Słubic z dnia 18 grudnia 2017r.