Burmistrz Słubic ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Słubice

Przetarg odbędzie się w dniu 27 lutego 2018 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium.
W tytule przelewu lub wpłaty należy wskazać numeru działki. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Słubicach prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Rzepinie nr 37 8371 0009 0009 5514 2000 0060 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 23 lutego 2018 r. wymagana kwota została zaksięgowana na koncie urzędu.
 

lp.

położenie

numer

działki

powierzchnia

 nr księgi wieczystej

cena wywoławcza

nieruchomości netto

wadium

minimalne

postąpienie

1

ul. Adama Asnyka

1258/11

0,0057 ha

GW1S/00001535/1

 

32.000,00 zł

4.000,00 zł

320,00 zł