Burmistrz Słubic ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem stanowiącej własność Gminy Słubice położonej w Słubicach przy ul. Słowackiego.

Przetarg odbędzie się 20 września 2018 r. o godzinie 1000 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej nr 1.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na konto urzędu w banku Bank Spółdzielczy w Rzepinie, Oddział Słubice nr 37 8371 0009 0009 5514 2000 0060 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 17 września 2018 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Miejskiego w Słubicach.

Lp.

położenie nieruchomości

 

 

nr ewid. działki

powierzchnia działki

 

(m²)

powierzchnia zabudowy

 

(m²)

cena wywoławcza nieruchomości

(zł)

wadium

 

 

(zł)

1.

obręb 1- Słubice

ul. Słowackiego

 

629/66

18

18

15 000

2 000