Zarządzenie Nr 192/2019 Burmistrza Słubic z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Słubice przeznaczonej do sprzedaży