Dwumiasto zaprezentuje się na Pol'and'Rock w Kostrzynie nad Odrą. Kto nam w tym pomoże?

W tym roku Słubice i Frankfurt nad Odrą ponownie zaprezentują się z projektem "Playground Europe" na Festiwalu Pol'and'Rock. Poszukujemy współorganizatorów, którzy chcieliby wspólnie z nami stworzyć interaktywny i urozmaicony program, ukazujący codzienne życie w Dwumieście. Zapraszamy instytucje i podmioty z obu stron Odry, szczególnie te, które zajmują się kształceniem formalnym i nieformalnym, do zaprezentowania na festiwalu swojej oferty w formie interaktywnych warsztatów.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie załączonego formularza i przesłanie go na adres marta.rusek@frankfurt-slubice.eu do dnia 06.06.2019.

Międzynarodowy festiwal stwarza wyjątkową możliwość, aby dotrzeć do pół miliona młodych osób z Polski, Niemiec i całego świata oraz zachęcić ich do poznania polsko- niemieckiego życia w Dwumieście, a także przedstawić liczną ofertę z zakresu edukacji, kultury, sportu i zaangażowania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

"Playground Europe" to miejsce polsko-niemieckiego oraz międzynarodowego współistnienia, zachęcające do aktywnego działania, udostępniające kreatywną przestrzeń w myśl działań obu miast. 

Pierwsze spotkanie przygotowawcze odbędzie się w czerwcu. Poinformujemy Państwa o jego terminie. Projekt „Playground Europe” jest finansowany w ramach projektu "Europejskie modelowe miasto współpracy transgranicznej Słubice&Frankfurt nad Odrą" programu INTERREG VA.